Firma MIROND spol. s.r.o. Kežmarok vznikla v roku 1996 v Kežmarku.

Činnosť firmy je realizovaná na dvoch prevádzkach, spracovanie jatočných ošípaných v Kežmarku a spracovanie jatočného hovädzieho dobytka vo Svite. Prevádzka Kežmarok Nad traťou 1 realizuje porážku, rozrábku jatočných ošípaných a výrobu, ktorá je zameraná na tradičné mäsové výrobky. Prevádzka Svit, Hlavná 5 je zameraná na porážanie jatočného hovädzieho dobytka a jeho distribúciu do predajní a výrobní v okolí.

Hlavnou devízou firmy je každodenná porážka, a z toho vyplývajúca aj denné expedícia čerstvého mäsa.
 
Copyright © 2009 MIROND